WebBoard for Fifth Year EN Students

.
 
HomeHome  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log in  

Share | 
 

 สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ

Go down 
AuthorMessage
Tatiya014

avatar

Posts : 17
Join date : 2017-05-18

PostSubject: สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ    Sun Jul 23, 2017 5:48 pm

ชื่อวิจัย: การสอนโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ


ก่อนถามคำถาม ขอสรุปนิยามสั้นๆให้อาจารย์ได้ทราบก่อนค่ะ

การสอนโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์ (Transactional Strategies Instruction: TSI) เป็นการมุ้งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและเนื้อหาที่อ่าน ระหว่างครูและนักเรียน และนักเรียนและนักเรียน แล้วสร้างความเข้าใจต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ตามขั้นสอนดังนี้ (แบบสรุป)

1. Pre-reading activity
- lead in
- text 1  สอนศัพท์
- text 2  สอนโครงสร้างไวยากรณ์
- text 3  สอนกลวิธีการอ่าน โดยให้เด็กดูคำถาม (คำถามจากข้อสอบ O-net) แล้วให้เด็กอ่านเนื้อหา (text4 จากo-net) พารากราฟแรกแล้วถามว่าเด็กใช้กลวิธีใดในการหาคำตอบ  แล้วครูสอนกลวิธีการอ่าน (explain) สาธิตการใช้ (model)
- text 4  ให้เด็กอ่าน text o-net แล้วถามคำถามเดิมอีกครั้ง  

2. While-reading activity
- while reading 1:ฝึกศัพท์หรือโครงสร้าง
- while reading 2:จะออกมาในรูปแบบ GO+กิจกรรมที่ใช้มาจากคำถามในข้อสอบ O-net
   
3. Post-reading activity

ขณะนี้กำลังสร้างเครื่องมือ มีข้อสงสัย ดังนี้ค่ะ
1. เราจะสามรถแทรกข้อสอบ O-net ไว้ตรงไหนได้บ้างคะ
   =ตอนนี้แทรกไว้ที่ สอนtext3,text4 บางส่วนเพื่อ check comprehension และประยุกต์ไปใช้ตรงกิจกรรม while-reading 2

2. Post-reading activity จะเน้นให้เด็กค้นหา text ใหม่ อ่านโดยใช้กลวิธีที่สอน แล้วตอบคำถามที่มี pattern แบบคำถามจากข้อสอบ o-net
เช่น  Unit: food and drink    Topic: healthy food     text 3: กลวิธี การสรุปความ (Summarizing)
     text 4:เกี่ยวกับ broccoli ต้านมะเร็ง    Post-reading activity: คือกิจกกรรม Sum It Up (จากหนังสือ Graphic Organizers by Anina Rob) ตัวชี้วัด:เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

นักเรียนหาtext ที่คล้ายกัน แล้วเขียนสรุปความ และตอบคำถามคล้ายคำถาม o-net เช่น
The best heading for this passage is ___.
What is the main idea of this passage?
The purpose of the passage is to ___.
The passage could probably be found in the section ___.

ทำแบบที่กล่าวมาได้ไหมคะ

3.พวกหนูอยากจะสอนหลายกลวิธีให้เด็กเอาไปเลือกใช้ในการสอบ o-net ได้จริงๆ เลยคิดว่า 1 แผนควรสอนหลายกลวิธีที่สามารถประยุกต์ใส่ด้วยกันได้ เช่น
กลวิธีการเดาความหมายจากความรู้เดิม (Predicting based on prior-knowledge activation) และ
กลวิธีการตั้งคำถาม (Generating and asking questions) เช่น ในกิจกรรม K-W-L  
จากการศึกษาทฤษฎีมี 6 กลวิธีเลยค่ะ อยากจะสอนให้ครอบคลุม วิจัยที่ดูมาเขาก็สอนกลวิธีทั้งหมดในครั้งเดียวแล้วให้เด็กเลือกใช้กลวิธีในบทอ่านเอง ซึ่งเราเป็น ESL คิดว่าถ้าป้อน 6 กลวิธีเลยจะหนักเกินไป เลยแยกสอนเป็นแผนละ 2 กลวิธี


อาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างค่ะ
น้ำตาล และแยม
Back to top Go down
View user profile
Tatiya014

avatar

Posts : 17
Join date : 2017-05-18

PostSubject: Re: สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ    Sun Jul 23, 2017 5:51 pm

สามารถส่งแผนการสอนให้อาจารย์ช่วยดูได้ไหมค่ะ
Back to top Go down
View user profile
thooptongPosts : 309
Join date : 2017-05-17

PostSubject: Re: สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ    Sat Jul 29, 2017 6:38 am

เปลี่ยนชื่อเรื่อง จากกลวิธีด้านสังคม คือ ปฏิสัมพันธ์เป็นกลวิธีด้านปัญญา จะทำให้เธอใช้ได้หลากหลาย ดังที่เธฮใช้ในแผนนี้
เธออ้างใครเป็น หลัก Oxford ใช่ไหม ใช้กลวิธีด้านปัญญาที่หลาหกหลาย เพื่อตอบคำถามตามตัวชี้วัด ที่ตรงกับ ONET

ส่งมาให้ดูได้ แต่ตอนนี้แผนเธอไม่ตรงชื่อเรื่อง
Back to top Go down
View user profile
Tatiya014

avatar

Posts : 17
Join date : 2017-05-18

PostSubject: Re: สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ    Sun Jul 30, 2017 7:08 pm

ชื่อวิจัย: การสอนโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ (Using transactional strategies instruction to improve Matthayomsuksa 4 students’ English reading comprehension at Kosumwittayasan School)

ปฏิสัมพันธ์ ตามทฤษฎี TSI นี้ ไม่ใช่แค่ปฎิสัมพันธืด้านสังคมอย่างเดียวค่ะ แต่ยังมีปฎิสัมพันธ์ของผู้อ่านและหนังสือที่อ่านด้วยค่ะ

กลวิธีที่ใช้เป็น กลวิธีเพื่อความเข้าใจ (comprehension strategy) ของทฤษฎี TSl โดยเฉพาะค่ะ อ้างจาก Rachel Brown และ Michael Pressley ผู้คิดค้นทฤษฏีเป็นหลักค่ะ

กลวิธีเพื่อความเข้าใจที่ Brown ใช้ คือ
• predicting based on prior-knowledge activation
• generating and asking questions
• clarifying
• visualizing
• relating background knowledge to text content
• summarizing

ไม่ได้อ้างจาก Rebecca Oxford ค่ะ

ชื่อแผน: เเผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีปฎิสัมพันธ์

Back to top Go down
View user profile
Tatiya014

avatar

Posts : 17
Join date : 2017-05-18

PostSubject: Re: สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ    Sat Aug 05, 2017 5:34 pm

เป็นอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์
Back to top Go down
View user profile
thooptongPosts : 309
Join date : 2017-05-17

PostSubject: Re: สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ    Mon Aug 07, 2017 9:07 am

o.k ในขั้นอธิบาย text เนื้อหาที่พวกเธอไม่รู้ว่าจะอธิบายไปในทิศทางใด ก็ขอตอบว่าไปในทิศทางของกิจกรรม 6 strategies ที่เด็กต้องฝีก ในขั้นฝึก ตาม model ที่เธอเลือกมาเขียนแผน
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ    

Back to top Go down
 
สอบถามเครื่องมือวิจัยค่ะ
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
WebBoard for Fifth Year EN Students :: Hot Issue :: Q&A-
Jump to: